Ibanez

Ibanez Troubadour T15II ACOUSTIC AMP
Ibanez Troubadour T30 Acoustic Amplifier
Ibanez Troubadour T80IISM Acoustic Amplifier