Steve Vai

Ibanez JEM JR Steve Vai Signature Electric Guitar
Ibanez Jem70V Premium

Ibanez Jem70V Premium

$2,283.00

Ibanez UV71 Universe Premium 7-String in Ibanez Case
Ibanez JEM77P Premium Steve Vai Signature Electric Guitar
Ibanez UV70P Universe Premium 7-String
Ibanez JEM77WDP CNF Premium Steve Vai Signature Electric Guitar
Ibanez Jem7V Steve Vai Signature Electric Guitar
Ibanez Jem77V FP2 Floral Pattern Steve Vai Signature Model in Hard Case
Ibanez Jem7V7 7 String