Bass Amplifiers

Fender Rumble 15 (V3) Bass Amp

Fender Rumble 15 (V3) Bass Amp

$229.00

Fender Rumble LT25 Bass Guitar Amplifier
EDEN EM25 Metromix

EDEN EM25 Metromix

$349.00

Fender Rumble 40 (V3) Bass Amp

Fender Rumble 40 (V3) Bass Amp

$399.00

EDEN EX112 4 Ohm

EDEN EX112 4 Ohm

$439.00

EDEN EX112 8 Ohm

EDEN EX112 8 Ohm

$439.00

Fender Rumble 115 Cabinet (V3)

Fender Rumble 115 Cabinet (V3)

$499.00

Fender Rumble 100 Bass Amplifier

Fender Rumble 100 Bass Amplifier

$599.00

Eden TN501 Terra Nova Bass Head

Eden TN501 Terra Nova Bass Head

$909.00

Fender Rumble 500 (V3)

Fender Rumble 500 (V3)

$1,049.00

EDEN D210XST-4 4 Ohm Cabinet

EDEN D210XST-4 4 Ohm Cabinet

$1,425.00

EDEN D115XLT4

EDEN D115XLT4

$1,434.00

EDEN D210XLT4

EDEN D210XLT4

$1,471.00

EDEN D210XLT8

EDEN D210XLT8

$1,471.00

Fender Bassman 410 Neo

Fender Bassman 410 Neo

$1,650.00

EDEN D410XLT4

EDEN D410XLT4

$1,839.00

EDEN D410XLT8

EDEN D410XLT8

$1,839.00

EDEN D410XST4

EDEN D410XST4

$1,839.00

EDEN D810XT

EDEN D810XT

$2,759.00

Fender Super Bassman

Fender Super Bassman

$3,214.00